Dodaj firmę

Rezonans i tomograf

Diagnostyka obrazowa ma na celu zdiagnozowanie schorzenia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Wykonuje on obrazy przedstawiające przekroje ludzkiego ciała. Badania obrazowe korzystają z różnych techniki, które mają na celu uwidocznienie badanego organu i  występujących w nim nieprawidłowości.

Diagnostyka obrazowa, na którą składają się rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy  wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce, jak  i do kontroli wyników prowadzonego leczenia. Badania obrazowe umożliwiają wykluczenie możliwych patologii narządów wewnętrznych.